آموزش تغییر طرز تفکر در180 دقیقه

۹۹,۰۰۰ تومان

یک آموزش کاربردی و بنیادی برای صاحبان کسب و کار های شخصی ، کوچک و خانگی. کسانی که علاقه دارند کسب و کارشان با یک نگاه درونی و موفق رشد کند. آموزش تغیر طرز تفکر یکی از مهم ترین یادگیری هائی است که صاحبان کسب و کار باید طی کنند. طرز تفکر یا مایندست “mind set ” نحوه نگرش شما به کسب و کار ، زندگی ، مهارت های تان است . اینکه شما فکر می کنید تغییر خواهید کرد یا ثابت قدم خواهید ماند. این آموزش یکی از جذاب ترین کارگاههای آموزشی دوره دست آفرینان موفق است. توصیه می کنم این آموزش پر انرژی تواناشو را از دست ندهید .

ناموجود