وبینارآموزش نوآفرینی در کسب و کار

۴۹,۰۰۰ تومان

بعداز این وبینار شما برای کسب وکارتان و برای مشتریان تان حرف های تازه ائی خواهید داشت. محصول وبینار نوآفرینی در کسب و کار مانند یک مکمل غذائی تمام کمبودهای فکری و نگرشی شما را تامین می کند. همچنین دوره ستارگان بازریابی کسب و کارهای خانگی و کوچک را نیز از من هدیه بگیرید.

 

ناموجود