دوره آموزش تولید اپلیکیشن اندرویدی

۹۹۹,۰۰۰ تومان

یک دوره بی نظیر که علاوه بر آموزش مهارت توسط امید کربلایی ، حمایت آموزشی و مشاوره ای تواناشو را هم همراه دارد.

ساخت اپلیکیشن اندرویدی با کاتلین
دوره آموزش تولید اپلیکیشن اندرویدی

۹۹۹,۰۰۰ تومان