حامد بالاوی متخصص طب ایرانی و سنتی . تولید کننده انواع کرم های طبیعی و دست ساز ، کرم حلزون ، مدرس سالم زیستن ، صاحب برند طب ملیسا