ثبت نام در دوره کوکواستارتاپ با تخفیف نمایشگاهی

فرصت استثنایی شرکت در دوره کوکواستارتاپ را از دست ندهید. برای ثبت نام در دوره کوکواستارتاپ با تخفیف نمایشگاهی فرم زیر را تکمیل فرمایید.

  • دوره حضوری ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان با تخفیف جشنواره ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
  • دوره غیرحضوری ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان با تخفیف جشنواره ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان