این فایل متنی نتیجه بررسی 49 کسب وکار شکست خورده یا موفق خانگی و کوچک است

دلایل تهیه این جزوه

کسب وکارهای کوچک و خانگی به دلایل مختلفی شکست می خورند. اما این شکست مانند کسب وکارهای بزرگ دلایل سیستماتیک و یا مرتبط با شرایط بازار ندارد و یا اگر دارد درصد بسیار کمی با این موضوع درگیر هستند.

عمده دلیل شکست کسب وکارهای خانگی به سه موضوع مهم بر می گردد

الف : بخش مهمی از شکست ها به نگرش و دیدگاه صاحبان کسب وکار برمی گردد. نگرش های منفی ، رویایی و سریع العمل صدر این جدول هستند . نگرش هایی که به راحتی می توانند با کمی آموزش تغییرات عمده ای در رفتار خود ایجاد کنند و کسب وکارشان را به سر منطزل مقصود برسانند.

ب : بخش دیگری از شکست ها به دانش کسب وکار بر می گردد. اهمیت آموزش به قدری در تمام زمینه های زندگی ما بالاست که وقتی پای صحبت های آأم های شکست خورده می نشینید متوجه می شوید که آنها اعتقادی به حضور و سرمایه گذاری در کلاس های آموزشی نداشته اند.

ج : و در آخر گروهی نیز به اخلاقیات و پیروی کردن از رفتارهای غیر اخلاقی کسب وکارهای دیگر باخته اند . این گروه نیز اگر به فطرت انسانی خود توجه می کردند و برای اخلاقیات در کسب وکارشان ارزشی قائل بودند امروز درس عبرتی برای دیگران نمی شدند.

امیدوارم 49 تجربه شکست و موفقیت کسب وکارهای خانگی و کوچک کمک حال شما باشد. ضمناً فراموش نکنید گاهی مواردی از این نکات برای شما بدیهی به نظر بیاید اما همان نکات بدیهی برای شما پایه های موفقیت یا شکست یک صاحب کسب وکار دیگر باشد.